Parlamentul a decis: mai multe cadre medicale vor primi stimulentul de 2.500 de lei . Care sunt acestea

Camera Deputaţilor a modificat, miercuri, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 43/2020, stabilind extinderea categoriilor de persoane care vor beneficia de acordarea stimulentului de risc de infectare cu COVID, de 2.500 de lei brut pe lună, cu personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, din cabinetele medicilor de familie şi laboratoarele de analize.

Deputaţii au introdus un amendament potrivit căruia sumele cheltuite astfel şi destinaţia acestora de la începutul stării de urgenţă la finalul stării de alertă de către toate instituţiile de stat se vor publica pe site-ul instituţiei de către conducătorul acesteia.

De asemenea, deputaţii au decis şi ca stimulentul de risc în cuantum de 2.500 de lei brut, pe lună, să fie acordat şi pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/ sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI – „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă.

Pentru furnizorii de servicii sociale privaţi, decontarea stimulentului de risc se face la cerere, prin agenţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Plăţi şi Inspecţie Socială, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI – „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite sau din fonduri europene, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului Muncii.

Categoriile de beneficiari ale stimulentului :

 • medicii și asistenții medicali din unitățile școlare care și-au
  desfășurat activitatea prin furnizarea unor servicii de îngrijire, de
  aprovizionare, de îngrijire medicală şi monitorizare a persoanelor aflate
  în carantină.
 • personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate,
  farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu Casele de asigurări de sănătate, care au
  activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității
  desfășurate
 • personalul din domeniul asistenţei socialeşi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă,

Stimulentul de risc în cuantum de 2.500 de lei, prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, se acordă pentru toată perioada stării de urgenţă, instituită prin decret potrivit art. 93 din Constituţia României, republicată.”

Decizia vine după ce președintele României declarase că „pesonalul medical din țară care lucrează cu pacienți infectați cu noul coronavirus vor primi un bonus lunar de 500 de euro„.

Redăm textul integral al legii aprobate de Parlamentul României, în data de 27 mai 2020.

L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

”(3) Sumele cheltuite conform alin. (1) și destinația acestora de la începutul stării de urgență la finalul stării de alertă de către toate instituțiile de stat se publică pe site-ul instituției de către conducătorul acesteia.”

2. La articolul 7, după alineatul 4 se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
ˮ(5) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI – ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publiceˮ sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

(6) Stimulentul de risc acordat conform alin. (5) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V ˮContribuţii sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Pentru furnizorii de servicii sociale privaţi, prevăzuţi la alin. (5), decontarea stimulentului de risc se face la cerere, prin agenţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Plăţi şi Inspecţie Socială, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI – ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publiceˮ sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene, conform unei proceduri stabilită prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.”

3. La articolul 8 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele f1 ) și f2 ), cu următorul cuprins:
„f1) personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu Casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate;

f2) medicii și asistenții medicali din unitățile școlare care și-au desfășurat activitatea prin furnizarea unor servicii de îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire medicală şi monitorizare a persoanelor aflate în carantină.”

4. La articolul 8 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
„g) personalul de la lit. a) – f2 ) care, în urma desfășurării activității, a fost diagnosticat cu COVID-19.”
5. La articolul 8, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
„(8) Stimulentul de risc în cuantum de 2.500 de lei, prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, se acordă pentru toată perioada stării de urgenţă, instituită prin decret potrivit art. 93 din Constituţia României, republicată.”

Fotografie de nunta

Ai putea fi interesat și de

Primele 2 cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate în România

Varianta Omicron a ajuns în România. Au fost confirmate primele două cazuri de infectare cu …

Primul studiu de secvenţiere pentru Omicron în 19 oraşe din România. Ce au descoperit cercetătorii

A fost realizat primul studiu pe bază de secvenţiere pentru varianţa Omicron în România, iar …

Simptomele infectării cu Omicron. Ce spune medicul care a depistat primul pacient

Medic sud-african care a diagnosticat primul pacient infectat cu Omicron a declarat că: Simptomele noii …

OMS avertizează: Persoanele care au trecut prin COVID, se pot reinfecta cu varianta Omicron

Riscul de reinfectare pentru persoanele care au trecut deja peste alte variante de Covid-19 crește …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *