SPITALUL MILITAR CENTRAL

    0
    24

    In Spitalul Militar Central se desfasoara activitati de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, cât şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.

    Spitalul Militar Central are in dotare următoarele echipamente şi aparate medicale: aparat de radiologie digitală, aparat de tomografie computerizată, aparat de rezonanţă magnetică nucleară, aparat pentru angiografie, aparate de ultrasonografie convenţională şi Doppler, instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie şi toxicologie.