SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI

    0
    28

    Spitalul Clinic Colentina acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în numeroase specialităţi.